Dokumenter

SOSWEB moduler

Administration

• Opsætning af virksomhedens profil

• Oprette brugere og rettigheder

• Alarmer og beskedfunktioner


Medarbejdere

• Medarbejderkartotek

• Styring af uddannelser og kompetencer

• Planlægning af kompetenceudvikling


Teknisk udstyr

• Maskiner/udstyr og plan for vedligeholdelse

• Maskininstruktioner

• Booking og eftersyn af udstyr


Kemi

• Overblik over kemiske produkter

• Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger

• Kemisk APV og egne instruktioner


Opgaver

• Enkel opgavestyring

• Aktivitetsstyring på opgaven med beskedfunktion

• Overblik over APV og handlingsplaner


Registreringer

• Registrering af hændelser med fotodokumentation

• Automatisk besked til ansvarlig ved indrapportering

• Overblik over hændelser, tiltag og status


Dokumenter

• Håndbøger - med eller uden dokumentstyring

• Bibliotek - dit elektroniske ringbind

• Møder - dagsordener og referater samlet ét sted

• Beredskabsoversigt - førstehjælpsudstyr og planer

Dokumenter


Modulet Dokumenter indeholder flere undermoduler med forskelligt indhold og funktioner. Det drejer sig om følgende:


  • Håndbøger
  • Bibliotek
  • Møder
  • Beredskabsoversigt


Under håndbøger er det muligt at opbygge arbejdsmiljø- miljø- og kvalitetshåndbog. Systemet er forberedt til eventuel certificering eller kan blot fungere som styringsværktøj.

Håndbøgerne er lette at udarbejde og kan tilgås af alle brugere elektronisk via aktive links.


Biblioteket er jeres elektroniske ringbind. Det er et dokumentarkiv, hvortil der kan linkes fra de øvrige moduler i SOSWEB. Biblioteket er overskueligt opbygget efter "stifinderprincippet" med mapper, der kan  navngives efter ønske.

Med biblioteket sparer I tid ved at jeres dokumenter for arbejdsmiljø, miljø og kvalitet er placeret ét sted. Og alle med adgang til SOSWEB kan tilgå det enkelte dokument elektronisk.


Under Møder har I mulighed for at lægge dagsordener og referater af alle interne møder, herunder blandt andet arbejdsmiljømøder samt den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse. I kan vælge at oprette egne skabeloner og mødetyper, eller I kan anvende de skabeloner, vi har lagt i systemet i forvejen.

Dette modul sikrer let og enkelt dokumentation over for kunder og myndigheder i forhold til lovpligtige møder som den årlige arbejdsmiljødrøftelse.


I Beredskabsoversigt kan I udarbejde en oversigt over sluknings- og førstehjælpsudstyr samt en plan over dets placeringer. Det medvirker til hurtig aktion ved ulykker, så der bliver taget hånd om hændelsen så hurtigt som muligt.Klik dig ind, og læs om de øvrige moduler via menuen til venstre.


Kontaktoplysninger:

Telefon: 66 17 34 55

Mail: info@avidenz.dk