Dokumenter

SOSWEB moduler

Administration

• Opsætning af virksomhedens profil

• Oprette brugere og rettigheder

• Alarmer og beskedfunktioner


Medarbejdere

• Medarbejderkartotek

• Styring af uddannelser og kompetencer

• Planlægning af kompetenceudvikling


Teknisk udstyr

• Maskiner/udstyr og plan for vedligeholdelse

• Maskininstruktioner

• Booking og eftersyn af udstyr


Kemi

• Overblik over kemiske produkter

• Sikkerhedsdatablade og instruktioner

• Kemisk APV og egne instruktioner

• Plancher i A3-format


Opgaver

• Enkel opgavestyring

• Aktivitetsstyring på opgaven med beskedfunktion

• Overblik over APV og handlingsplaner


Registreringer

• Registrering af hændelser med fotodokumentation

• Automatisk besked til ansvarlig ved indrapportering

• Overblik over hændelser, tiltag og status


Dokumenter

• Håndbøger - med eller uden dokumentstyring

• Bibliotek - dit elektroniske ringbind

• Møder - dagsordener og referater samlet ét sted

• Beredskabsoversigt - førstehjælpsudstyr og planer

Dokumenter


Modulet Dokumenter gør det let og enkelt at dokumentere jeres arbejdsmiljø over for kunder og myndigheder.


I får følgende konkrete funktioner og fordele:


Håndbøger
Her er det muligt at opbygge en arbejdsmiljø- miljø- og kvalitetshåndbog. Systemet er forberedt til eventuel certificering eller kan blot fungere som styringsværktøj.


Bibliotek
Biblioteket er jeres elektroniske ringbind. Det er et dokumentarkiv, hvortil der kan linkes fra de øvrige moduler i SOSWEB. I sparer tid ved, at alle jeres dokumenter for arbejdsmiljø, miljø og kvalitet er placeret ét sted og er lette at finde.


Møder
Her kan I lægge dagsordener og referater af alle interne møder, herunder blandt andet arbejdsmiljømøder. I kan vælge at oprette egne skabeloner og mødetyper, eller I kan anvende de skabeloner, der ligger i systemet i forvejen.


Dette modul sikrer jer let og enkelt dokumentation over for kunder og myndigheder i forhold til lovpligtige møder som den årlige arbejdsmiljødrøftelse.


Beredskabsoversigt
Under Beredskabsoversigt kan I udarbejde en oversigt over sluknings- og førstehjælpsudstyr samt en plan over dets placeringer. Det medvirker til hurtig aktion ved eventuelle ulykker.Klik dig ind, og læs om de øvrige moduler via menuen til venstre.